Informácia o elektronickej schránke

 

Na základe harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávných krajov v roku 2017 zo dňa 16. augusta 2017.

 

2.Zverejniť elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

 

elektronická schránka pre okrskovú volebnú komisu v Ardove :   obecardovo@mail.t-com.sk