VÝSLEDKY KOMUNÁLNÝCH VOLIEB ZA OBEC ARDOVO - 15.11.2014 -

 

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:          136

Počet voličov ktorým boli vydané obálky:                  83

Počet odovzdaných obálok:                                     83

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

na poslancov do OZ:                                               83

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

na starostu:                                                            80

________________________________________________________

Výsledky volieb na starostu :

  1. Daniel Fábián                                                             80 hlasov 

Zloženie obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2014 – 2018

1. Viliam Leskovianský                                                        70 hlasov

2. Attila Fábián                                                                    64 hlasov

3. Robert Kanyitúr                                                               58 hlasov

4. Arpád Skokan                                                                  47 hlasov

5. Andrea Krokovaiová                                                          44 hlasov

 

 

 

V Ardove, 15.11.2014                                                                      miestna volebná komisia