Vítame Vás na stránkach obce ARDOVO

Adresa obecného úradu:

Ardovo 34
04955 Dlhá Ves

 

Samosprávny kraj: Košický
Okres:  Rožňava
Región: Horný Gemer
IČO:    00328090
Počet obyvateľov:164
Rozloha:1121 ha


Úradné hodiny

Pondelok:  8:00-16:00
Streda:       8:00-16:00
Piatok:       8:00-12:00

 

 

Starosta: Daniel Fábián                      

Mobil: 0911 460 138  

 


Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Funkcie obecného úradu:
• zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
• zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
• vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
• vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu