História

Prvá písomná zmienka je z prvej polovice 13. storočia.

Obec založili kráľovský hájnici na staršom osídlení.

V stredoveku tu boli bane na olovo.

Od polovice 16. storočia bola obec poplatná Turkom.

V roku 1682 bola obec spustošená.

Nová kolonizácia bola až v roku 1740.

Obyvatelia sa v minulosti zaoberali chovom oviec a pálením uhlia.

V rokoch 1939 až 1945 bolo Ardovo pripojené k Maďarsku.