Informácia o elektronickej schránke obce

 Na základe harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 zo dňa 2. decembra 2015.

 

3.Zverejniť elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

 

elektronická schránka pre okrskovú volebnú komisu v Ardove :   obecardovo@mail.t-com.sk